Bruk gjerne vår chat løsning om det er noe du ønsker hjelp med.

Vi holder til i Storgata 42 på Lillehammer. Vi tilbyr komplett systemleveranse både på system og regnskap. Vi tilbyr kurs, systemsupport, regnskaps support, prosjektstyring og rådgivning.
 
 
  • Din samarbeidspartner på forretningsystemer
  • Økonomi, logistikk, lønn, HR og CRM 
  • Vi setter sammen de beste løsningene for deg innen forretningsdrift
  • Vi har stort fokus på digitalisering og effektivisering
  • Rett økonomisystem kan forbedre og effektivisere regnskaps – og økonomiprosesser, og være et styringsverktøy for gode beslutninger.

Systemer og Tjenester vi tilbyr

Utforsk våre tjenester.

E-læring med Iakta

Forbedre ditt talent med
de beste online kursene.